Commissies van CGK Nunspeet - Ichthus

Een overzicht van de huidige commissies en betrokken gemeenteleden van de CGK Ichthus gemeente Nunspeet.

Commissie Catechese

Hans Hannesen (voorzitter)
Annette Fidder (secretaris)
Dick van Barneveld
Jenny Schouten

Email: j.hannessen@kpnplanet.nl
Contactpersoon kerkenraad: Hans de Graaf

Penningmeesters

Greetje van Barneveld
Woutera Meijboom

Email: penningmeester@cgknunspeet-ichthus.nl
Contactpersoon kerkenraad: Jos Bijl

Kerkelijk bureau

Jellie van Dijk en Evelien Schouten
Ton Marz

Email: leden@cgknunspeet-ichthus.nl
Contactpersoon kerkenraad: Jos Bijl

Commissie Jeugdwerk

n.a. (voorzitter)
Email:
Contactpersoon kerkenraad: Bertus Schouten

Commissie Jeugdwerk functioneert als een jeugdraad waarbij vertegenwoordigers van alle clubs en verenigingen aanwezig zijn bij vergaderingen.

Commissie van Beheer

Wim Beelen (voorzitter)
Greetje van Barneveld (penningmeester)
Jan Toonstra
Marco Lokhorst

Kees Bax

Woutera Meyboom (penningmeester) en Marco Lokhorst (tijdelijk i.v.m. huisvesting)

Email: w.beelen60@upcmail.nl
Contactpersoon kerkenraad: Marco Lokhorst

Team ‘Locatie, techniek en veiligheid’
Jan Toonstra (voorzitter)
Peter Hulsman (secretaris)
Leen Bosman
Rense Ruiten

Commissie Maatschappelijke betrokkenheid

Gerrit Bikker (voorzitter)
Eelkje van der Veer
Karin Diepeveen
Evelize de Graaf

Email: g.bikker@awl.nl
Contactpersoon kerkenraad: Alex Hoekerd

Commissie Pastoraat

Hilbert van den Berg (voorzitter)
Jetske Reitsma
Boudewina Hulter
Bram Meijboom

Psycho Pastorale Hulpverlening (PPH)
Lyanne Akkerman
Henk van Veen (coördinator)

Email: van.veen@optiekvanveen.nl
Contactpersoon kerkenraad: ds. Han Schenau

Missionaire commissie

Pim Hulsman (voorzitter), Heimen Jansen (notaris)

Alies Koetsier, Diana Gunnink, Eelkje van der Veer

Contactpersoon kerkenraad: ds. Han Schenau

Commissie Erediensten

Theo van Ledden (voorzitter)
Marri Vis
Evert de Graaf
Klaas de Bruin
Desiré Ruiten

Beamerteam
Michel van der Linden
Jan de Ruiter
René Troost

Email: m.van.Ledden2@kpnplanet.nl
Contactpersoon kerkenraad: Ds. Han Schenau

Toerustingscommissie

Contactpersonen:
Diana Gunnink

E-mail: dgunnink-schuiteman@hotmail.com

Contactpersoon kerkenraad: Ds. Han Schenau

Commissie Communicatie

Team website, social media, Ichthusbode en nieuwsbrief
Rolf Diepeveen
Lilian Goudzwaard
Wilna van Lieburg

Bertina Niebeek
Corry van de Berg
Hanneke de Jong
Marloes de Graaf

Email: communicatie@cgknunspeet-ichthus.nl

Team techniek
Rob Krab
Albert-Jan Goedhart

Email: beheer@cgknunspeet-ichthus.nl
Contactpersoon kerkenraad: Rolf Diepeveen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world