ANBI gegevens

De Christelijke Gereformeerde Kerk Ichthus te Nunspeet (CGK Nunspeet-Ichthus) is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) via de groepsbeschikking van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (RSIN: 820717757).

Het fiscaalnummer (RSIN) van de CGK Nunspeet-Ichthus: 824351137

Een overzicht van informatie t.b.v. deze status: ANBI 2022 CGK Nunspeet Ichthus

De CGK Nunspeet-Ichthus is via de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09197249.

Bankrekening: NL63RABO0311034756
Ten name van: Christelijke Gereformeerde Kerk Nunspeet – Ichthus

Voor meer informatie over Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland klik hier voor de landelijke website.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world