Ontstaan en geschiedenis

Ds. J. TijmesIn 1936 trad de toenmalige predikant Ds. J. Tijmes met vijf kerkenraadsleden en een deel van de gemeente uit de Gereformeerde kerk (synodaal) te Nunspeet en sloot zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dat was het begin van de lokale Christelijke Gereformeerde kerk in Nunspeet.

Bouw van de Oenenburgkerk

Door de groei van het dorp groeide ook de gemeente en in 1971 werd naast de Dorpskerk een tweede kerkgebouw in gebruik genomen; de Oenenburgkerk. Vanaf 1975 heeft de Christelijke Gereformeerde kerk in Nunspeet ook twee predikantsplaatsen. De structuur van twee kerken en twee predikanten met één kerkenraad heeft tientallen jaren gefunctioneerd, maar zorgde ook regelmatig voor spanningen, omdat de Oenenburgkerk al snel een eigen karakter kreeg.

Verschillen en bestuurlijke problemen

De moeilijkheden die het besturen van een grote gemeente door één kerkenraad met zich meebrengt werden steeds meer gevoeld; in combinatie met verschillende opvattingen binnen de gemeente over praktische zaken en het profiel van de gemeente groeiden de spanningen. In oktober 2014 kondigde de kerkenraad in een speciale kanselboodschap aan dat de problemen dusdanig groot waren geworden dat een onderzoek naar de structuur van de gemeente nodig was. De opties die door de kerkenraad in de kanselboodschap en later in de kerkbode werden genoemd waren: a) geforceerd bij elkaar blijven, b) een splitsing tussen de Dorpskerk en de Oenenburgkerk en c) een tussenvorm met wijkkerkenraden en een centrale kerkenraad.

Na een aantal maanden besloot de kerkenraad echter om de structuur toch niet te wijzigen en te kiezen voor de optie die eerder in de kerkbode “geforceerd bij elkaar blijven” was genoemd. Een groep gemeenteleden heeft appel aangetekend tegen dit besluit en vooral tegen de manier waarop dat besluit tot stand was gekomen; namelijk zonder de gemeente erbij te betrekken. De classis Amersfoort heeft in oktober 2015 dit appel op de belangrijkste punten toegekend en de kerkenraad opgedragen om met de appellanten en de gemeente alsnog in gesprek te gaan over het besluit.

Tweede Christelijke Gereformeerde Kerk in Nunspeet

Tijdens deze gesprekken bleek dat er binnen de gemeente en met name tussen de kerkenraad en het grootste deel van de Oenenburgkerk verschillende inzichten bleven bestaan over de structuur, over de manier van besturen, over de invulling van de liturgie en over het profiel van de gemeente. Na deze gesprekken bleef de kerkenraad bij het oorspronkelijke besluit om niets te wijzigen, maar nam een aanvullend besluit waarin uitgesproken werd dat hij de instituering van een nieuwe Christelijke Gereformeerde gemeente in Nunspeet niet in de weg zou staan. Deze mogelijkheid was eerder in het proces een keer genoemd, maar daarna nooit als serieuze optie uitgewerkt en daarom kwam dit besluit voor de gemeente als een verrassing.

Positief advies van de classis Amersfoort

Een nieuwe zelfstandige gemeente was voor de appellanten nooit het doel geweest, maar nu realiseerden zij zich dat dit helaas de enige mogelijkheid was om zonder conflicten en volgens een officiële kerkelijke procedure uit de al vele jaren voortdurende impasse te komen. Het verzoek voor het oprichten van een nieuwe gemeente is vervolgens door de kerkenraad goedgekeurd en op 18 mei 2016 is door de classis Amersfoort in grote meerderheid besloten om dit besluit te voorzien van een positief advies.

Het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot een tweede Christelijke Gereformeerde kerk in Nunspeet is op een zeer betrokken en deskundige wijze begeleid door twee adviseurs; ds. P.D.J. Buijs en ds. D. Quant. Deze beide predikanten hebben zowel de kerkenraad als de appellanten bijgestaan en geadviseerd.

Instituering volgens de kerkelijke weg

De nieuwe gemeente is conform de regels onder leiding van de kerkenraad van de bestaande gemeente ingericht. De nieuwe kerkenraad en de bestaande kerkenraad hebben samen de voorbereidingen voor het institueren van de nieuwe gemeente getroffen.

ds. D. QuantDe naam van de nieuwe gemeente is ‘Ichthus’ en is gestart met ongeveer 430 leden. Op 8 september 2016 is de gemeente geïnstitueerd door ds. D. Quant, emeritus predikant en voormalig voorzitter van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde kerken. Eind 2017 telde de gemeente ongeveer 550 leden.

Ds. D. Quant, heeft daarna de gemeente en de kerkenraad in de beginfase intensief geholpen op pastoraal en bestuurlijk vlak. Vanaf het najaar van 2017 is die taak overgenomen door ds. R.W.J. Soeters.

Sinds de instituering in september 2016 mochten we iedere zondag predikanten uit de breedte van ons kerkverband ontvangen; dat was voor onze gemeente een nieuwe en bijzondere ervaring die we maar moeilijk in woorden kunnen beschrijven. Ook dat vervult ons met grote dankbaarheid! Toch werd de behoefte aan een eigen predikant steeds duidelijker en daarom heeft de kerkenraad in de loop van 2017 in nauw overleg met de gemeente besloten om te gaan starten met het beroepingswerk.

Nadat ds. J. van ’t Spijker op ons eerste beroep begin februari bedankte is op 18 februari een beroep uitgebracht op ds. J.G. Schenau te Goes. Op 4 maart 2018, mocht met grote dankbaarheid aan de gemeente het goede nieuws gemeld worden dat ds. Schenau dit beroep mocht aannemen en daarmee werd hij de eerste predikant van de CGK Nunspeet – Ichthus. Op 31 augustus 2018 deed hij intrede in de gemeente.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world