Voorzienigheid en voorzichtigheid (bij vaccinatie)


Datum: 19 mei 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Themapreek - vaccinatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Open Doors
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Hier is de volledige tekst van de preek te lezen.

Liturgie:

 1. Welkom en Mededelingen
 2. Zingen: Psalm 24: 1, 2, 3 (De Nieuwe Psalmberijming)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Gezang 326: 1, 4 – Een rijke schat van wijsheid
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Woord voor de kinderen
 7. Kinderlied: Psalm 121: 1 (Oude Berijming, zie onder)
 8. Schriftlezing (HSV): Ezra 8: 21-23
 9. Zingen: Schriftberijming 23: 2
 10. Schriftlezing (HSV): Nehemia 2: 4-9
 11. Zingen: Schriftberijming 23: 3
 12. Schriftlezing (HSV): Filippenzen 4: 4-9
 13. Zingen: Schriftberijming 23: 4
 14. Verkondiging met als thema: Voorzienigheid en voorzichtigheid (bij vaccinatie)
 15. Zingen: Psalm 37: 2 (Oude Berijming)
 16. Dankgebed en voorbeden
 17. Inzameling van gaven – Tweede collecte voor Open Doors – Trainingen in India. Meer info op de website
 18. Zingen: Opwekking 687: 1, 2 – Heer wijs mij uw weg
 19. Geloofsbelijdenis
 20. Slotlied: Gezang 20: 1, 5 – Laat ons nu vrolijk zingen (zie onder)
 21. Zegen

Psalm 121 is een geliefde psalm; niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld en in verschillende culturen en uitvoeringen. Hieronder vindt u drie heel verschillende versies.

Eerst Psalm 121 in de bekende Nederlandse versie in de oude berijming.

Vervolgens een prachtige a capella versie van Psalm 121 in het Engels, uitgevoerd door het beroemde Londense koor Ambrosian Singers o.l.v. John McCarthy (start na 15 seconden)

Psalm 121 King James Version (KJV)

I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.
The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

Tot slot deze psalm in het Hebreeuws, want ook in Israël is Psalm 121 erg geliefd, als Psalm voor een volk dat de hele geschiedenis door onder dreiging, geweld en oorlogen heeft moeten leven. In de Hebreeuwse versie van deze Psalm die u hier kunt beluisteren, voel je hoe dwars door lijden en dreiging heen de belijdenis klinkt; Mijn hulp is van de HERE, de Wachter van Israël! (uitvoering door musici van het Israëlische leger Tzahal).

Shir lama`alot. Esa einai el heharim: me’ayin yavo ezriy?
Ezriy me’im haShem ose shamaim ve’aretz.
Al yiten lammot raglecha, al yanum shomerecha.
Hineh, lo yanum velo yiyshan shomer yisrael.
HaShem shomerecha
HaShemi tsilecha al yad yeminecha.
yomam hashemesh lo yakeka veyareach balailah.
HaShem yishmarecha mikol ra’ah yishmor et nafshecha.
HaShem yishmar tsetcha ubo’echa
me’ata ve’ad olam.

1   שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

2   עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

3   אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃

4   הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃

5   יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃

6   יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃

7   יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

8   יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

 

 

Laat ons nu vrolijk zingen is een vertaling van het Duitse lied Du meine Seele, singe. De oorspronkelijke tekst is geschreven door Paul Gerhardt bij Psalm 146.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world