'70 jaar Israël, teken van hoop?'

Albert Groothedde

’70 jaar Israël, teken van hoop?’ Daarover zal Albert Groothedde (36), de nieuwe consulent van het CIS – Centrum voor Israël Studies (waaraan ook de Chr. Geref. Kerken deelnemen) – komen spreken op D.V. 8 november aanstaande. Drs. Groothedde heeft internationale betrekkingen en theologie gestudeerd en heeft een ruime journalistieke ervaring. Sinds maart van dit jaar woont en werkt hij in Jeruzalem. Hij legt en onderhoudt aldaar contacten met het levende Jodendom onder het motto : ‘luisteren, dienen en getuigen’.

In zijn presentatie zullen ervaringen, die hij tot op heden heeft opgedaan, doorklinken. Verder is de bezinning op en het benadrukken van onze “onopgeefbare verbondenheid” met Israël opnieuw urgent, aangezien er de laatste tijd, met name in de Protestantse Kerk in Nederland, weer stemmen opgaan, die er voor pleiten deze verbondenheid uit de kerkorde te schrappen. Het wordt ongetwijfeld een boeiende avond! Hij wordt gehouden in het nieuwe Hervormde kerkelijk centrum De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet en zal beginnen om 20.00 uur.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world