Gebedskring

Overal ter wereld bidden christenen tot God, om Hem te eren, te danken en om dingen te vragen. Ze bidden alleen, in het gezin, of in de gemeente. Het is waardevol en belangrijk en je hebt er geen bijzondere gaven voor nodig.  Als gebedsgroep van de Ichthus gemeente willen wij regelmatig (1 x per maand) alle zaken van de gemeente voor de Heere neer leggen. Denk bijvoorbeeld aan gebed voor de predikant en kerkraad, gebed voor clubs en kringen. Ook zieken, nieuw ingekomen leden en bijzondere diensten krijgen aandacht.  Verder komt ieder gemeentelid op zijn tijd aan de beurt, we bidden voor 8 adressen per keer. Naast zaken die vanuit de Ichthus-nieuwsbrief en Ichthusbode tot ons komen is het ook mogelijk dat gemeenteleden gebedspunten aanreiken door bv. het sturen van een mail naar: karin.diepeveen@xs4all.nl. Alle zaken worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Voor informatie kunt u ook contact opnemen met Karin Diepeveen (karin.diepeveen@xs4all.nl / 0341-257779) of natuurlijk een keertje langskomen en kijken.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world