Vrede met God


Datum: 27 november 2022 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Viering Heilig Avondmaal - 1e Advent - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Project FRA086 (ook de Avondmaalscollecte)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Weerklank 103 (De dag van vertroosting)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen: Psalm 122:3 (LvdK)
6. Lezing Wet van Christus
7. Zingen: Psalm 26:2 (DNP)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest en voorbeden
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen: Opwekking Kids 184 (Kom in mijn hart)
11. Schriftlezing: Romeinen 5:1-11
12. Zingen: Psalm 72:1,2 (OB)
13. Tekstafkondiging: Romeinen 5:1
14. Verkondiging met als thema: Vrede met God
15. Zingen: Gezang 360:1,2 (LvdK; Heer wij komen vol verlangen)
16. Lezing avondmaalsformulier
17. Zingen: Opwekking 595 (Licht van de wereld)
18. Viering
a. Zingen Psalm 84:4 (DNP) / 1e tafel
b. Zingen Psalm 85:1 (LvdK) / 2e tafel
c. Zingen Psalm 85:3 (LvdK) / 3e tafel
d. Zingen Psalm 85:4 (LvdK) / 4e tafel
19. Dankgebed
20. Inzameling van gaven
21. Slotlied: Gezang 124:1,2,4 (LvdK; Nu daagt het in het oosten)
22. Zegen

Opwekking Kids 184 – Kom in mijn hart

 

Opwekking 595 – Licht van de wereld

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world