Een dag van kerkgang


Datum: 25 september 2022 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: HC zondag 38
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Stichting Ontmoeting
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De samenvatting bij de preek vindt u in deze link: Samenvatting bij HC zondag 38

 

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Psalm 122:1,2 (DNP)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen: Op Toonhoogte 34:1,2,5 (Wat hou ik van uw huis)
6. Wet van de Here
7. Zingen: Schriftberijmingen 26:1,5 (Wij mogen tot Gods woning gaan)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 468 (Laat de kind’ren tot Mij komen)
11. Schriftlezing: Deuteronomium 12:8-12; Johannes 10:1-5; Kolossenzen 3:16-17
12. Zingen: Psalm 95:1 (OB)
13. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 38
14. Zingen: Psalm 95:4 (OB)
15. Verkondiging met als thema: Een dag van kerkgang
16. Zingen: Opwekking 121 (De Here is mijn herder)
17. Dankgebed en voorbeden
18. Inzameling van gaven
19. Slotlied: Psalm 145:3 (OB)
20. Zegen

 

Op Toonhoogte 468 – Laat de kind’ren tot Mij komen

 

Psalm 95 vers 1 en 4

 

Opwekking 121 – De Here is mijn herder

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world