Wandelen

Wandelen


Datum: 23 oktober 2022 - 11:30 uur
Predikant: Ds. H.M. Mulder, Veenendaal-Pniël
Eerste collecte: Kerkvideo
Tweede collecte: Het Venster Nunspeet
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Psalm 122 : 1 en 2 (OB)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 15 : 1, 2 en 3 (DNP)
6. Lezing Wet en samenvatting
7. Zingen: Weerklank 445 : 1 en 2 (Ik bouw op U)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 505 (Here, maak mij uw wegen bekend)
11. Schriftlezing : Efeze 5 vers 1 – 20
12. Zingen: Weerklank 447: 1, 2 en 4 (Jezus, ga ons voor)
13. Verkondiging met als thema: ‘Wandelen’
1. In de liefde | 2. In het licht | 3. In wijsheid
14. Zingen: Psalm 89: 7 en 8 (OB)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van de gaven
17. Slotlied: Psalm 136: 8 en 13 (LvdK)
18. Zegen

 

Weerklank 445 – Ik bouw op U

 

Op Toonhoogte 505 – Here, maak mij uw wegen bekend

 

Weerklank 447 – Jezus, ga ons voor

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world