Verloste losers


Datum: 20 november 2022 - 12:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Voorbereiding viering Heilig Avondmaal - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Votum en Groet
2. Lezing avondmaalsformulier (I)
3. Zingen: Weerklank 324:1,3,5 (Alles in allen zult Gij voor ons zijn)
4. Wet van de Here
5. Lezing avondmaalsformulier (II)
6. Zingen: Psalm 130:2,4 (OB)
7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
8. Woord voor de kinderen
9. Zingen kinderlied: OpwekkingKids 184 (Kom in mijn hart)
10. Schriftlezing : Romeinen 3:9-26
11. Zingen: Psalm 14:1,2,4 (DNP)
12. Tekstafkondiging: Romeinen 3:10, 23 en 24
13. Verkondiging met als thema: Verloste losers
14. Zingen: Gezang 365 (LvdK; De zonden zijn vergeven)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van gaven
17. Lezing avondmaalsformulier (III)
18. Slotlied: Psalm 34:11 (OB)
19. Zegen

Weerklank 324 – Alles in allen zult Gij voor ons zijn

 

Opwekking Kids 184 – Kom in mijn hart

 

Gezang 365 – De zonden zijn vergeven!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world