CNS Themadienst - Wees gezegend - wees tot een zegen


Datum: 19 juni 2022 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: CNS Themadienst "zegen" - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Diaconie algemeen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: OpwekkingKids 311 (De zegen van God); Psalm 134 (DNP)
& Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen: Wet van de Here + Psalm 133:3 (OB)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Schriftlezing (NBV21): Markus 10:13-16
8. Zingen: Op Toonhoogte 468 (Laat de kind’ren tot Mij komen)
9. Verkondiging met als thema: Wees gezegend – wees tot een zegen
10. Zingen: Weerklank 356:1,2,3 (Ga met God)
11. Felicitatie geslaagden
12. Dankgebed en voorbeden
13. Inzameling van gaven
14. Slotlied: Opwekking 746 (Zo zegent Hij jou)
15. Zegen
16. Zingen: Gezang 456:3 (LvdK; Amen)

 

OpwekkingKids 311 – De zegen van God

 

Wet van de Here

 

Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou

 

Gezang 456: 3

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world