Familiegeheim


Datum: 04 december 2022 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: 2e Advent - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Hart voor Noord
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Gezang 126 (LvdK; Verwacht de komst des Heren)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen: Psalm 132:7,11 (OB)
6. Wet van de Here
7. Zingen: Opwekking 811 (Was mij witter dan sneeuw)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Weerklank 570 (De allergrootste koning)
11. Schriftlezing: Mattheüs 1:1-17
12. Zingen: Gezang 125:1,2,4 (LvdK; O kom, o kom Immanuël)
13. Tekstafkondiging: Mattheüs 1:1
14. Verkondiging met als thema: Familiegeheim
15. Zingen: Psalm 72:1,4,7 (LvdK)
16. Dankgebed en voorbeden
17. Inzameling van gaven
18. Slotlied: Psalm 87:2,4 (DNP)
19. Zegen

Opwekking 811 – Was mij witter dan sneeuw

 

Gezang 125 – O kom, o kom Immanuël

 

Gezang 126 – Verwacht de komst des Heren

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world