Kol Nidrei


Datum: 02 oktober 2022 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Israëlzondag
Eerste collecte: Kerk en Israël (CGK-kassen)
Tweede collecte: Evangelisatie (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen: Psalm 65:1,2 (OB)
6. Wet van de Here
7. Zingen: Schriftberijmingen 1 (Hoor Israël, de Here)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 361 (Sjaloom chaverim)
11. Schriftlezing: Numeri 15:22-26 en 37-41
12. Zingen: Psalm 130:1,2 (LvdK)
13. Schriftlezing: Lukas 23:27-34
14. Zingen: Psalm 130:3,4 (LvdK)
15. Tekstafkondiging: Numeri 15:26
16. Verkondiging met als thema: Kol Nidrei
17. Zingen: Psalm 116:4,6,8 (DNP)
18. Dankgebed en voorbeden
19. Inzameling van gaven
20. Slotlied: Weerklank 220:1,2,5 (Jeruzalem, o stad)
21. Zegen

 

Opwekking 733 – Tienduizend redenen

 

Op Toonhoogte 361 – Sjaloom chaverim

 

Weerklank 220 – Jeruzalem, o stad van heil en vrede

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world