Gedoopt met de heilige Geest


Datum: 28 mei 2023 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Eerste Pinksterdag - Belijdenis- en doopdienst - doventolk aanwezig
Eerste collecte: Jeugdwerk Ichthus
Tweede collecte: Zending (CGK Kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang:
Weerklank 198:1,4 (Ja, de Trooster is gekomen);
OTH 445 (’t Is feest vandaag);
Opwekking 754 (Heilige Geest van God)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen: Psalm 108:1,2 (OB)
6. Lezing Wet
7. Zingen: Psalm 51:3 (DNP)
8. Openbare geloofsbelijdenis:
• Kerkelijk onderwijs over het belijden van het geloof
• zingen: Opwekking 464 (Wees stil voor het aangezicht van God)
• belijdenis
• zingen: Psalm 134:2 (DNP)
9. Doopbediening:
• kerkelijk onderwijs over de doop
• zingen: Gezang 334:1 (LvdK; Here Jezus wij zijn nu)
• woord voor de kinderen
• zingen kinderlied: OTH 449 (Vuur uit de hemel)
• stellen van de doopvragen
• doopbediening
• zingen: Psalm 105:5 (OB)
• vraag aan gemeente
• gedicht
• kinderen gaan naar het Bijbeluur
• afsluiting / dankgebed en gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Schriftlezing en tekst: Markus 1:1-13 en Handelingen 2:1-4
11. Zingen: Weerklank 197:3,5,9 ( Wie op het rijk van Christus hoopt)
12. Tekstafkondiging: Markus 1:8
13. Verkondiging met als thema: Gedoopt met de heilige Geest
14. Zingen: Psalm 18:1,6 (DNP)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van gaven
17. Zingen: Opwekking 402 (Vader, Zoon en Geest)
18. Zegen

Opwekking 754 – Heilige Geest van God

 

Op Toonhoogte 449 – Vuur uit de hemel

 

Opwekking 402 – Vader, Zoon en Geest

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world