Bij Jezus over de vloer


Datum: 28 januari 2024 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Kerkproeverij
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Global Rize
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 92:1,2 (LvdK)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Zingen: Psalm 100:1,2,3 (OB)
7. Wet van de Here
8. Zingen: Opwekking 428 (Genade, zo oneindig groot)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Woord voor de kinderen
11. Zingen: Evangelische Liedbundel 431 (Er is geen plaats)
12. Schriftlezing (NBV21): Lukas 19:1-10
13. Zingen: Gezang 170:1,6 (LvdK; Meester, men zoekt U)
14. Verkondiging met als thema: Bij Jezus over de vloer
15. Zingen: Psalm 23:1,3 (DNP)
16. Dankgebed en voorbeden
17. Inzameling van gaven
18. Slotlied: Weerklank 356 (Ga met God)
19. Zegen

 

Genade, zo oneindig groot

 

Meester, men zoekt U

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world