M, V, X? K!


Datum: 26 november 2023 - 12:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Jeugd-themadienst
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Operatie Mobilisatie noodhulp Marokko
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 148:1,3 (DNP) en Opwekking 802 (Hier is mijn hart, Heer)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Zingen: Opwekking 518 (Heer U doorgrondt en kent mij)
7. Wet van de Here
8. Zingen: Psalm 77:1,4 (DNP)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Woord voor de kinderen
11. Zingen: Op Toonhoogte 567 (Zoals klei in de hand van de pottenbakker)
12. Schriftlezing (NBV21): Psalm 139:1-6, 13-18 en 23-24
13. Zingen: Psalm 139:5 (DNP)
14. Schriftlezing (NBV21): MattheĆ¼s 11:25-30
15. Zingen: Psalm 139:8 (DNP)
16. Verkondiging met als thema: M, V, X? K!
17. Zingen: Opwekking 598 (Machtige Heer, grote Verlosser)
18. Dankgebed en voorbeden
19. Inzameling van gaven
20. Slotlied: Opwekking 599 (Nog voordat je bestond)
21. Zegen

Hier is mijn hart, Heer

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

 

Machtige Heer, grote Verlosser

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world