Onze kracht is niet het zwaard, maar het kruis


Datum: 26 februari 2023 - 11:30 uur
Predikant: Ds. C.T. de Groot, Nunspeet
Speciale dienst: Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Bijbelvereniging
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Extra bijlage: Puzzel voor de kinderen van groep 5 t/m 8: 20230226 Puzzel

 

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Psalm 99 : 1, 2 en 3 (LvdK)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Gezang 285 : 1, 2, 3 en 4 (LvdK – Geef vrede, Heer)
6. Gods wil voor ons leven
7. Zingen: Psalm 86 : 6 (OB)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Opwekking Kids 149 (ja is ja, nee is nee)
11. Schriftlezing: Mattheüs 26 : 47 – 56
12. Zingen: Psalm 22 : 4 (DNP)
13. Tekstafkondiging: Mattheüs 26 : 51 – 54
14. Verkondiging met als thema: ‘Onze kracht is niet het zwaard, maar het kruis’
15. Zingen: Opwekking 580 (Jezus, Hij kwam om ons leven te geven) &
Opwekking 27 (Leid mij, Heer, o machtig Heiland)
16. Dankgebed en voorbeden
17. Inzameling van de gaven
18. Slotlied: Gezang 21 : 3 en 4 (LvdK – Welgelukzalig is ieder te noemen)
19. Zegen

Gezang 285 – Geef vrede Heer, geef vrede

 

Opwekking Kids 149 – Ja is ja, nee is nee

 

Opwekking 580 – Ik ben zo dankbaar

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world