Een duister geheim


Datum: 25 februari 2024 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Leprazending
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 62:1,5 (OB)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Zingen: Weerklank 145:1,2 (Ik wil mij gaan vertroosten)
7. Wet van de Here
8. Zingen: Psalm 40:2,3 (DNP)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Woord voor de kinderen
11. Zingen:  OpwekkingKids 225 (Heer ik wil U aanbidden)
12. Schriftlezing: Lukas 22:1-6
13. Zingen: Psalm 109:1,2 (LvdK)
14. Tekstafkondiging: Lukas 22:3
15. Verkondiging met als thema: Een duister geheim
                1. wie is Judas? | 2. wat doet Satan? | 3. waar is God?
16. Zingen: Gezang 96:1,2,4,7,10 (LvdK; Wordt krachtig in de Heer)
17. Dankgebed en voorbeden
18. Inzameling van gaven
19. Slotlied: Opwekking 354:1,2 (Glorie aan God)
20. Zegen

Ik wil mij gaan vertroosten

Heer ik wil U aanbidden

Glorie aan God

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world