De doop als vraag-teken


Datum: 21 april 2024 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Doopdienst
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK Kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad, predikant en doopouders komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Weerklank 432 (Groot is uw trouw, o Heer)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Zingen: Psalm 93:2,3 (OB)
7. Lezing Wet
8. Zingen: Psalm 112:1,4 (DNP)
9. Doopbediening:
• lezing van het doopformulier
• doopgebed
• zingen: In het water van de doop (Sela)
• woord voor de kinderen
• zingen kinderlied: Op Toonhoogte 508 (Hier in dit leven)
• stellen van de doopvragen
• doopbediening
• zingen: Psalm 105:5 (OB)
• vraag aan gemeente
• kinderen gaan naar het Bijbeluur
• afsluiting / gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Schriftlezing en tekst: 1 Petrus 3:13-22
11. Zingen: Psalm 34:5,7 (LvdK)
12. Tekstafkondiging: 1 Petrus 3:21
13. Verkondiging met als thema: De doop als vraag-teken
14. Zingen: Gezang 338:1,3,4,5 (LvdK; O God die naar uw strenge wet)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van gaven
17. Zingen: Ik zal er zijn (Sela)
18. Zegen

 

In het water van de doop

 

Hier in dit leven

 

Groot is Uw trouw, o Heer

 

Psalm 93

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world