Samen aan tafel bij de maaltijd van de Heer


Datum: 18 juni 2023 - 09:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Voorbereiding viering Heilig Avondmaal - doventolk aanwezig
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Grace Farm Malawi - Stichting Raise
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Opwekking 595 (Licht van de wereld)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen: Psalm 26:8,2 (OB)
6. Wet van de Here
7. Zingen: Weerklank 327:1,3 (Halleluja! Zing voor Jezus)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 474 (Als je bang bent of onzeker)
11. Schriftlezing: 1 Korinthiërs 11:17-34
12. Zingen: Psalm 133 (DNP)
13. Tekstafkondiging: 1 Korinthiërs 11:27-29
14. Verkondiging met als thema: Samen aan tafel bij de maaltijd van de Heer
                  a. wie de waarde weten | b. zullen waardig eten
15. Zingen: Gezang 355:5,7 (LvdK; Jezus, oorsprong van mijn leven)
16. Voorbereiding op het avondmaal (Catechismus van Genève)
17. Dankgebed en voorbeden
18. Inzameling van gaven
19. Slotlied: Psalm 22:11 (LvdK)
20. Zegen

Weerklank 327 – Halleluja! Zing voor Jezus

Op Toonhoogte 474 – Als je bang bent of onzeker

Opwekking 595 – Licht van de wereld

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world