Jeruzalem, plaats van bestemming en plaats delict 


Datum: 18 februari 2024 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Viering Heilig Avondmaal
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Noodhulp na aardbeving Nepal (tevens Avondmaalscollecte)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 122:1,3 (OB)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Zingen: Gezang 173:1,4,5 (LvdK; Alles wat over ons geschreven is)
7. Lezing Wet van Christus
8. Zingen: Weerklank 154:1,3 (Middelpunt van ons verlangen)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest en voorbeden
10. Woord voor de kinderen
11. Zingen: Op Toonhoogte 522 (Ik zag een kuikentje)
12. Schriftlezing: Lukas 13:31-35
13. Zingen: Psalm 54 (DNP)
14. Verkondiging met als thema: Jeruzalem, plaats van bestemming en plaats delict 
15. Zingen: Psalm 87:1,4 (LvdK)
16. Lezing avondmaalsformulier
17. Zingen: Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel)
18. Viering
               a. Zingen Psalm 118:1 (DNP) / 1e tafel
               b. Zingen Psalm 118:6 (DNP) / 2e tafel
               c. Zingen Psalm 118:5 (DNP) / 3e tafel
               d. Zingen Psalm 118:7 (DNP) / 4e tafel
19. Dankgebed
20. Inzameling van gaven
21. Slotlied: Gezang 358:6 (LvdK; U wil ik danken)
22. Zegen

Ik zag een kuikentje

Alles wat over ons geschreven is

Psalm 122

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world