Ook gebeden van anderen voeden het verlangen naar Jezus’ wederkomst


Datum: 17 december 2023 - 11:30 uur
Predikant: Ds. C.T. de Groot, Nunspeet
Eerste collecte: TUA (CGK Kassen)
Tweede collecte: SOS Zeevarenden
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 138 : 1, 3 en 4 (OB)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Psalm 79 : 5 (LvdK)
7. Leefregels
8. Zingen: Opwekking 753 (Nu ik bij U kom in uw heiligdom)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Woord voor de kinderen
11. Zingen kinderlied: OTH 426 (versie 2009) – Ik zit op het puntje van mijn stoel
12. Schriftlezing: Lukas 1 : 5 – 10
13. Zingen: Psalm 141 : 1, 2 en 3 (LvdK)
14. Tekstafkondiging: Lukas 1 : 8 – 10
15. Verkondiging met als thema: Ook gebeden van anderen voeden het verlangen naar Jezus’ wederkomst
16. Zingen: Opwekking 60 (Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel)
17. Gebed
18. Zingen: Als alles duister is (Taizé)
19. Gebed
18. Inzameling van de gaven
19. Slotlied: Gezang 125 : 1, 2 en 5 – O kom, o kom, Immanuël (LvdK)
20. Zegen

Nu ik bij U kom, in Uw heiligdom

 

Ik zit op het puntje van mijn stoel

 

Als alles duister is

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world