Brief van de opgestane Here aan de gemeente in het nauw


Datum: 14 april 2024 - 09:00 uur
Predikant: Ds. H. Fahner, Nunspeet
Eerste collecte: Onderlinge Bijstand en Advies (CGK Kassen)
Tweede collecte: Commissie dienst voor iedereen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 84 : 1 en 4 (DNP)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Gezang 328 : 1, 2 en 3 (LvdK; Here Jezus om Uw woord)
7. Lezing Wet en samenvatting (Markus 12 : 29 – 31)
8. Zingen: Psalm 133 : 3 (OB)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Kindermoment
11. Zingen kinderlied: OTH 530 (Je hoeft niet bang te zijn)
12. Schriftlezing: Mattheüs 10 : 16 – 33 en Openbaring 2 : 8 – 11
13. Zingen:  Weerklank 89 : 1 t/m 5 (De Eerste en de Laatste spreekt)
14. Tekst: Openbaring 2 : 8 – 11
15. Verkondiging met als thema: ‘Brief van de opgestane Here aan de gemeente in het nauw’
                       1. een vertroosting | 2. een bemoediging | 3. een aanmoediging
16. Zingen: Psalm 56 : 4 en 5 (OB)
17. Dankgebed en voorbeden
18. Inzameling van de gaven
19. Slotlied: Opwekking 124 (Ik bouw op U)
20. Zegen

Je hoeft niet bang te zijn

Ik bouw op U

Here Jezus om Uw woord

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world