Gods zorg en onze schat


Datum: 12 februari 2023 - 11:30 uur
Predikant: Ds. G. de Kok, Hulshorst
Speciale dienst: Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Evangelisatie (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Bijlage Mattheüs 6 met bijbelteksten

 

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Psalm 33:1, 6 (DNP)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Weerklank 252:1, 2, 3 (Grote God, zie ons verlegen)
6. Lezing Wet en samenvatting
7. Zingen: Weerklank 492:1, 2 (Lam van God)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Weerklank 249 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
11. Schriftlezing: Mattheüs 6:19-34
12. Zingen: Psalm 37:1, 2 (DNP)
13. Tekstafkondiging: Mattheüs 6:19-34 (gehele tekst)
14. Verkondiging met als thema: Gods zorg en onze schat
15. Zingen: Gezang 473:1, 2, 4, 6, 10 (LvdK, Neem mijn leven, laat het, Heer)
16. Dankgebed en voorbeden
17. Inzameling van de gaven
18. Slotlied: Psalm 118:12, 14 (OB)
19. Zegen

Weerklank 252 – Grote God, zie ons verlegen

 

Weerklank 492 – Lam van God

 

Weerklank 249 – Zoek eerst het koninkrijk van God

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world