Wat zou jij doen?


Datum: 11 juni 2023 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: CNS Themadienst "Wat zou jij doen?" & doopdienst - doventolk aanwezig
Eerste collecte: Emeritikas (CGK-Kassen)
Tweede collecte: Anidzi Ghana
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Psalm 27:1,2 (DNP) & Martha, Martha (Elly&Rikkert)
3. Stil gebed
4. Votum en Groet
5. Zingen (2x): Opwekking Kids 39 (Als je gelooft in de Here Jezus)
6. Zingen: Tien woorden
7. Doopbediening
            – kerkelijk onderwijs over de doop
            – zingen: Doop (Sela)
            – doopvragen
            – doop
            – zingen: Psalm 105:5 (OB)
            – vraag aan de gemeente
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Schriftlezing (NBV21): Lukas 10:25-37
10. Zingen: Psalm 25:2,6 (LvdK)
11. Verkondiging met als thema: Wat zou jij doen?
12. Zingen (2x): Opwekking 69 (‘k Heb je lief)
13. Dankgebed en voorbeden
14. Inzameling van gaven
15. Slotlied: Opwekking Kids 185 (De Here zegent jou)
16. Zegen

Martha, Martha – Elly & Rikkert

Opwekking 69 – ‘k Heb je lief

Doop – Sela

Opwekking Kids 185 – De Here zegent jou 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world