De gastenlijst van een koninklijk banket


Datum: 11 februari 2024 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Evangelisatie (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 113:2,4 (OB)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Lezing avondmaalformulier (I)
7. Zingen: Opwekking 742:1,2,3 (Dit is het Lam)
8. Lezing avondmaalformulier (II) met de Wet van de Here
9. Zingen: Psalm 6:1,4 (DNP)
10. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
11. Woord voor de kinderen
12. Zingen: OpwekkingKids 155 (Daar waar de zon opkomt)
13. Schriftlezing: Lukas 13:22-30
14. Zingen: Schriftberijmingen 7:1,2,3 (De Heer zal op zijn berg)
15. Tekstafkondiging: Lukas 22:29
16. Verkondiging met als thema: De gastenlijst van een koninklijk banket
17. Zingen: Psalm 107:1,2,3 (DNP)
18. Lezing avondmaalformulier (III)
19. Dankgebed en voorbeden
20. Inzameling van gaven
21. Slotlied: Gezang 308 (LvdK; In Christus is noch west noch oost)
22. Zegen

 

Dit is het Lam

 

Daar waar de zon opkomt

 

In Christus is noch west noch oost

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world