Messias met muziek


Datum: 10 december 2023 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Eerste collecte: Emeritikas (CGK-Kassen)
Tweede collecte: Hospice De Regenboog
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Gezang 125:1,2,4 (LvdK; O kom, o kom Immanuël)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Zingen: Psalm 42:1,3 (DNP)
7. Schuldbelijdenis
8. Zingen: Psalm 61:1 (LvdK)
9. Genadeverkondiging
10. Zingen: Psalm 61:3 (LvdK)
11. Wet van de Here
12. Zingen: Psalm 61:5 (LvdK)
13. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
14. Woord voor de kinderen
15. Zingen: Op Toonhoogte 540 (Maak een vrolijk geluid)
16. Schriftlezing: 1 Samuël 16:11-23
17. Zingen: Als alles duister is (Sela)
18. Tekstafkondiging: 1 Samuël 16:21a
19. Verkondiging met als thema: Messias met muziek
20. Zingen: Zingende Gezegend 105:1,2,4 (O volk, verdwaald, verloren)
21. Dankgebed en voorbeden
22. Inzameling van gaven
23. Slotlied: Psalm 150:2,3 (OB)
24. Zegen

 

O kom, o kom Immanuël

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

 

Als alles duister is

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world