Ook mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest?!


Datum: 07 april 2024 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J. Breman, Heteren
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Alies voor de vluchteling (Stichting Gave)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Opwekking 281 (Als een hert dat verlangt naar water)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Psalm 43 : 3 en 4 (LvdK)
7. NT-aansporing: Galaten 5 : 13 – 26
8. Zingen: Psalm 51 : 4 (DNP)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Kindermoment
11. Zingen: Opwekking Kids 21 (Ho stop, sta eens even stil)
12. Schriftlezing: 1 Korinthe 6 : 1 – 20
13. Zingen: Weerklank 438 : 1, 2 en 3 (Heerlijk is Uw naam)
14. Tekstafkondiging: 1 Korinthe 6 : 19 – 20
15. Verkondiging met als thema: ‘Ook mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest?!
16. Zingen: Psalm 100 : 1 t/m 4 (OB)
17. Dankgebed en voorbeden
18. Inzameling van de gaven
19. Slotlied: Gezang 441 : 11 en 12 (LvdK; Het zal niet lang meer duren)
20. Zegen

 

Ho stop, sta eens even stil

 

Heerlijk is Uw naam

 

Als een hert dat verlangt naar water

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world