Geestelijke strijd 


Datum: 04 juni 2023 - 11:30 uur
Predikant: Ds. A. van den Os, Harderwijk
Speciale dienst: Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Diaconie algemeen
Locatie: CGK Dorpskerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Ps. 97 : 1 (LvdK)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen:  Ps. 99 : 1 en 5 (DNP)
6. Lezing Wet en samenvatting
7. Zingen: Ps. 25 : 5 (OB)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Zingen kinderlied: Opwekking Kids 40 (Je hoeft niet bang te zijn)
11. Schriftlezing:  Openbaring 12
12. Zingen:  Gezang 423: 1 en 4 (LvdK, Ach, blijf met uw genade)
13. Tekstafkondiging: Openbaring 12 : 7-17
14. Verkondiging met als thema:  Geestelijke strijd 
                        1. Mijn strijd | 2. Gods strijd | 3. Blijvende strijd
15. Zingen: Schriftberijming 34 : 1, 2 en 3
16. Dankgebed en voorbeden
17. Inzameling van de gaven
18. Slotlied: Opwekking 47 (Omdat Hij leeft)
19. Zegen

Opwekking Kids 40 – Je hoeft niet bang te zijn

Opwekking 47 – Omdat Hij leeft

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world