Hoop krijgen door hoop te geven


Datum: 04 februari 2024 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Hulpverleningszondag
Eerste collecte: Pastoraat in de gezondheidszorg (CGK-kassen)
Tweede collecte: Project NED161 Familiehuis Schollevaar
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 146:1,3,5 (OB)
4. Stil gebed
5. Votum en Groet
6. Zingen: Opwekking 346:1,2,4,5 (Maak ons tot een stralend licht)
7. Wet van de Here
8. Zingen: Psalm 112:1,3 (DNP)
9. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
10. Woord voor de kinderen
11. Zingen: Op Toonhoogte 534 (Jezus, open mijn oren)
12. Schriftlezing (NBV21): Job 31:13-40
13. Zingen: Psalm 82 (DNP)
14. Verkondiging met als thema: Hoop krijgen door hoop te geven
15. Zingen: Weerklank 264 (Ik zal jou van harte dienen)
16. Dankgebed en voorbeden
17. Inzameling van gaven (https://cgk.nl/projecten/familiehuis-schollevaar/)
18. Slotlied: Goede werken:2,3,4 (Ben jij een licht voor allen)
19. Zegen

 

Jezus, open mijn oren

 

Maak ons tot een stralend licht

 

Ik wil jou van harte dienen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world