Alle bezit blijft eigendom van God


Datum: 29 januari 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: HC zondag 42
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Leprazending
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De samenvatting bij de preek vindt u in deze link: Samenvatting-preek-n.a.v.-HC-zondag-42

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Gezang 465:1,4,5 (LvdK; Van U zijn alle dingen)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 8:1,3,4,6 (LvdK)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Woord voor de kinderen
8. Kinderlied: Opwekking Kids 161 (Hier in dit leven)
9. Schriftlezing: Amos 8:1-8
10. Zingen: Psalm 24:1 (OB)
11. Schriftlezing: Jakobus 5:1-6
12. Zingen: Psalm 24:2 (OB)
13. Schriftlezing: Lukas 19:1-10
14. Zingen: Psalm 24:3 (OB)
15. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 42
16. Verkondiging met als thema: Alle bezit blijft eigendom van God
                       1. niet stelen | 2. maar delen
17. Zingen: Psalm 62:4,5,6 (DNP)
18. Dankgebed en voorbeden
19. Inzameling van gaven
20. Zingen: Lied 176a:1,2,10,13 (Gereformeerd Kerkboek; Gedenk o volk)
21. Geloofsbelijdenis
22. Slotlied: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
23. Zegen

Gezang 465 – Van U zijn alle dingen

 

Opwekking Kids 161 – Hier in dit leven

 

Opwekking 520 – Wees mijn verlangen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world