Pinksteren op herhaling?


Datum: 28 mei 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Eerste Pinksterdag
Eerste collecte: Jeugdwerk Ichthus
Tweede collecte: Zending (CGK Kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang:
Gezang 249:1,3 (LvdK; Wij leven van de wind) & Opwekking 815 (Vul dit huis met Uw glorie)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 118:1,12 (OB)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Woord voor de kinderen
8. Kinderlied: OTH 448 (Vul mij met Uw Geest)
9. Schriftlezing: Handelingen 4:23-31
10. Zingen: Psalm 2 (DNP)
11. Verkondiging met als thema: Pinksteren op herhaling?
      1. de wind van voren 2. de wind eronder 3. de wind in de rug
12. Zingen: Zingende Gezegend 75 (Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid)
13. Dankgebed en voorbeden
14. Inzameling van gaven
15. Zingen: Opwekking 343 (Heilige Geest van God)
16. Geloofsbelijdenis
17. Slotlied: Psalm 33:1,7 (LvdK)
18. Zegen

 

Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie

 

Op Toonhoogte 448 – Vul mij met Uw Geest

 

Opwekking 343 – Heilige Geest van God

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world