Wonderen veroorzaken geen geloof in Christus maar versterken het wel


Datum: 28 januari 2024 - 17:00 uur
Predikant: Ds. P.L. Storm, Vroomshoop
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Global Rize
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededeling namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Gezang 328 : 1 en 2 (LvdK; Here Jezus, om uw Woord)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Psalm 105 : 1 en 2 (DNP)
7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
8. Kindermoment/kinderlied: Weerklank 595 (‘s Zondags gaan we naar de kerk)
9. Schriftlezing: Johannes 4 : 43 – 54
10. Zingen: Psalm 40 : 3 en 4 (DNP)
11. Tekstafkondiging: Johannes 4 : 48
12. Verkondiging met als thema: Wonderen veroorzaken geen geloof in Christus maar versterken het wel
13. Zingen: Psalm 96 : 1, 2, 6 en 8 (OB)
14. Dankgebed en voorbeden
15. Inzameling van de gaven
16. Zingen: Schriftberijmingen 8 : 1, 2 en 3 (Het dorre land zal juichen)
17. Geloofsbelijdenis
18. Slotlied: Weerklank 453 (Machtig God, sterke Rots)
19. Zegen

 

Here Jezus, om Uw Woord

 

Machtig God, sterkte Rots

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world