Een serieuze test


Datum: 26 november 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Operatie Mobilisatie noodhulp Marokko
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededeling namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 5:3,6,7 (LvdK)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Lezing avondmaalsformulier
7. Zingen: Opwekking 125 (Heer ik kom tot U)
8. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
9. Woord voor de kinderen
10. Kinderlied: Opwekking Kids 225 (Heer ik wil U aanbidden)
11. Schriftlezing: 1 Samuël 13
12. Zingen: Psalm 26:2,3 (OB)
13. Tekstafkondiging: 1 Samuël 13:14
14. Verkondiging met als thema: Een serieuze test
15. Zingen: Gezang 409:1,2 (LvdK; Laat ons de Heer lofzingen)
16. Dankgebed en voorbeden
17. Inzameling van gaven
18. Zingen: Psalm 27:1,4 (DNP)
19. Geloofsbelijdenis
20. Slotlied: Gezang 360:1,2 (LvdK; Heer, wij komen vol verlangen)
21. Zegen

 

Heer ik wil U aanbidden

 

Laat ons de Heer lofzingen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world