Aquila & Priscilla


Datum: 26 februari 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. H.J.Th. Velema, Hoogeveen
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Bijbelvereniging
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Weerklank 260 : 1 en 2 (God maakt ons dienstbaar aan zijn werk)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 92 : 5 en 6 (DNP)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Kindermoment/kinderlied: OTH 498 (‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)
8. Schriftlezing: Handelingen 18
9. Zingen: Psalm 33 : 5, 10, 11 (OB)
10. Tekstafkondiging: Romeinen 16 : 3 – 4
11. Verkondiging met als thema: Aquila & Priscilla
                                1. medewerkers van Paulus
                               2. leermeesters van Apollos
                               3. bouwers van de kerk
12. Zingen: Psalm 25 : 4 (LvdK)
13. Dankgebed en voorbeden
14. Inzameling van de gaven
15. Zingen: Weerklank 264 : 1 en 2 (Ik wil jou van harte dienen)
16. Geloofsbelijdenis
17. Slotlied: Weerklank 264 : 4 en 5
18. Zegen

 

Op Toonhoogte 498 – ‘k Heb Jezus nodig

 

Weerklank 264 – Ik wil jou van harte dienen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world