Als de HEERE je Herder is…


Datum: 25 september 2022 - 17:00 uur
Predikant: Kand. J. Verschoof, Lisse
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Stichting Ontmoeting
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Gezang 323 : 2,6 (LvdK)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 100 : 1,2 (DNP)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Kindermoment/kinderlied: Op Toonhoogte 531 : 1, 2 (Jezus is de Goede Herder)
8. Schriftlezing: Psalm 23 : 1 – 6
9. Zingen: Psalm 23 : 1 (OB)
10. Tekstafkondiging: Psalm 23 : 1-2
11. Verkondiging met als thema: Als de HEERE je Herder is…
                                                1. doet Hij je niets ontbreken |  2. zorgt Hij voor je
12. Zingen: Psalm 95 : 3,4 (OB)
13. Dankgebed en voorbeden
14. Inzameling van de gaven
15. Zingen: Gezang 261 : 1,3,4 (Herv.Bundel; Ene kudde zal ’t eens zijn)
16. Geloofsbelijdenis
17. Slotlied: Psalm 119 : 65, 66 (LvdK)
18. Zegen

 

Op Toonhoogte 531 – Jezus is de Goede Herder

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world