Middagdienst – Ichthus Zingt


Datum: 25 februari 2024 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Ichthus zingt
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Leprazending
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Opwekking 464 (wisselzang)
4. Stil gebed
5. Votum: Zingen: Opwekking 847 en Groet
6. Gebed voor de opening van het Woord: Zingen: Gezang 328: 1, 2, 3 (LvdK)
7. Schriftlezing: Psalm 25: 4 – 7
8. Overdenking I
9. Zingen: Psalm 25: 3 (LvdK)
10. Overdenking II
11. Zingen: Psalm 25: 9 (LvdK)
12. Overdenking III
13. Zingen Psalm 25: 7 (Liedboek)
14. Gebed 1, afgesloten met zingen: Agnus Dei van Sela (solo- en gemeentezang)
15. Gebed 2, afgesloten met zingen: Opwekking 379 (wisselzang)
16. Inzameling van gaven
17. Geloofsbelijdenis: Zingen op de melodie van Liedboek 114
18. Slotlied: Opwekking 770
19. Zegen

 

Onze schulplaats is God

 

Agnus Dei

 

Heerlijk is Uw naam

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world