De betekenis van het evangelie voor de kerk van Korinthe


Datum: 21 april 2024 - 17:00 uur
Predikant: Ds. W.N. Middelkoop, Harderwijk
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK Kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededeling namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Opwekking 464 (Wees stil voor het aangezicht van God)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Psalm 65 : 1, 2 (DNP)
7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
8. (Kindermoment)/kinderlied: OTH 433 (Maria kwam bij het graf)
9. Schriftlezing: 1 Korinthe 15 : 1 – 11
10. Zingen: Psalm 119 : 17, 53 (OB)
11. Tekstafkondiging: 1 Korinthe 15 : 1 – 2
12. Verkondiging met als thema: De betekenis van het evangelie voor de kerk van Korinthe
13. Zingen: Psalm 56 : 1, 4 (DNP)
14. Dankgebed en voorbeden
15. Inzameling van de gaven
16. Zingen: Psalm 98 : 1, 2 (OB)
17. Geloofsbelijdenis
18. Slotlied: JdH 657 : 1, 2 en 4 (Ik wil zingen van mijn Heiland)
19. Zegen

 

Wees stil voor het aangezicht van God

 

Maria kwam bij het graf

 

Ik wil zingen van mijn Heiland

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world