Samen bidden maakt verschil


Datum: 20 november 2022 - 17:00 uur
Predikant: Ds. A.J. Droger, Genemuiden
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Op Toonhoogte 171 : 1, 2 en 3 (Here Jezus, om Uw woord)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 105 : 1 en 3 (OB)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Kindermoment/kinderlied: Op Toonhoogte 376 (Als je bidt zal Hij je geven)
8. Schriftlezing: Handelingen 12 : 1 – 19
9. Zingen: Psalm 54 : 1 en 2 (LvdK)
10. Tekstafkondiging: Handelingen 12 : 11 – 12
11. Verkondiging met als thema: Samen bidden maakt verschil
12. Zingen: Psalm 3 : 1 en 2 (DNP)
13. Dankgebed en voorbeden
14. Inzameling van de gaven
15. Zingen: Psalm 146 : 3, 5 en 8 (OB)
16. Geloofsbelijdenis
17. Slotlied: Gezang 429 : 1, 2 en 3 (LvdK) Wie maar de goede God laat zorgen
18. Zegen

Op Toonhoogte 171 – Here Jezus, om Uw woord

 

Op Toonhoogte 376 – Als je bidt zal Hij je geven

 

Gezang 429 – Wie maar de goede God laat zorgen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world