Bidden als blijk van dankbaarheid


Datum: 19 februari 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: HC zondag 45 - vraag en antwoord 116
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Diaconie algemeen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De samenvatting bij de preek vindt u in deze link: samenvatting preek n.a.v. HC45 vraag en antwoord 116

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: U bent hier (Sela)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 65:1,2 (DNP)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Woord voor de kinderen
8. Kinderlied: Op Toonhoogte 474 (Als je bang bent of onzeker)
9. Schriftlezing: Hebreeën 10:19-24 en 35-39
10. Zingen: Schriftberijmingen 26:1 (Wij mogen tot Gods woning gaan)
11. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 45 (v/a 116)
12. Zingen: Schriftberijmingen 26:2
13. Verkondiging met als thema: Bidden als blijk van dankbaarheid
 1. hoezo bidden? 2. hoe bidden? 3. helpt bidden?
14. Zingen: Gezang 235: 1 en 2 (LvdK; In bidden en in smeken)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van gaven
17. Zingen: Psalm 27:7 (OB)
18. Geloofsbelijdenis
19. Slotlied : Psalm 66:5,7 (LvdK)
20. Zegen

 

U bent hier – Sela

 

Psalm 65 (DNP)

 

Op Toonhoogte 474 – Als je bang bent of onzeker

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world