Heilig en veilig in het samenzijn


Datum: 18 december 2022 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: 4e Advent - HC zondag 41
Eerste collecte: Emeritikas (CGK-Kassen)
Tweede collecte: Zending (CGK Kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De samenvatting bij de preek vindt u in deze link: Samenvatting bij de preek n.a.v. HC41

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Gezang 434:1,2,3 (LvdK; Lof zij de Heer)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 40:3,6 (DNP)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Woord voor de kinderen
8. Kinderlied: Op Toonhoogte 508 (Hier in dit leven)
9. Schriftlezing: Genesis 3:18-25 | MattheĆ¼s 5:27-30 | 1 KorinthiĆ«rs 6:12-20
10. Zingen: Psalm 19:4 (LvdK)
11. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 41
12. Zingen: Psalm 19:5 (LvdK)
13. Verkondiging met als thema: Heilig en veilig in het samenzijn
14. Zingen: Lied 176a:1,2,9,13 (Gereformeerd Kerkboek; Gedenk, o volk, met heilig beven)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van gaven
17. Zingen: Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
18. Geloofsbelijdenis
19. Slotlied: Psalm 134:2,3 (OB)
20. Zegen

Gezang 434 – Lof zij de Heer

 

Op Toonhoogte 508 – Hier in dit leven

 

Opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world