Waterfeest van de Geest


Datum: 18 juni 2023 - 14:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Dienst voor verstandelijk gehandicapten
Eerste collecte: collecte voor het houden van de diensten voor mensen met beperking
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


In deze link vindt u/jij: liturgie aangepaste dienst 18-06-2023

Liturgie:

1. We zingen: Kom bij ons, o Heer
2. De ouderling heet ons welkom en doet de mededelingen
3. We zingen: Opwekking 343 (Heilige Geest van God)
4. De kaars wordt aangestoken
5. We zingen: Psalm 36:2 (DNP)
6. De Bijbel wordt overhandigd
7. We bidden of God bij ons wil zijn
8. We lezen uit de Bijbel: Galaten 5: 13-26
9. We zingen: Een rivier vol van vrede
10. We luisteren naar de muziek- en zanggroep
11. Preek over “Waterfeest van de Geest”
12. We zingen: Opwekking 383 (Geest van hierboven)
13. We belijden ons geloof
14. We zingen: Door de kracht van de Heilige Geest
15. Collecte
16. Waar gaan we voor bidden? Je mag het zeggen!
17. We zingen: Opwekking Kids 185 (De Here zegent jou)
18. We krijgen Gods zegen

 

Heilige Geest van God (Opwekking 343)

 

Een rivier vol van vrede

 

Door de kracht van de Heilige Geest

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world