Leren loslaten


Datum: 18 februari 2024 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Viering Heilig Avondmaal & dankzegging
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Noodhulp na aardbeving Nepal (tevens Avondmaalscollecte)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededeling namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Psalm 107:1,4 (LvdK)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Opwekking 694 (Ik bouw op Jezus)
7. Lezing avondmaalsformulier
8. Gebed
9. Zingen: Weerklank 303 (Ik geloof in God de Vader)
10. Viering
11. Zingen: Psalm 146:1,5 (OB)
12. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
13. Woord voor de kinderen
14. Zingen: Op Toonhoogte 466 (Een wijs man bouwde)
15. Schriftlezing: Lukas 6:20-38
16. Zingen: Schriftberijmingen 22:1,2,5,6 (Wij zingen, Vader, U ter eer)
17. Tekstafkondiging: Lukas 6:37c
18. Verkondiging met als thema: Leren loslaten
               1. een must | 2. een kunst | 3. een gunst
19. Zingen: Psalm 124:1,4 (LvdK)
20. Dankgebed en voorbeden
21. Inzameling van gaven
22. Slotlied: Avondzang:7 (O Vader, dat uw liefd’ ons blijk)
23. Zegen

Ik bouw op Jezus

Een wijs man

Psalm 124

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world