Wonen in een tent


Datum: 14 april 2024 - 14:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Dienst voor mensen met verstandelijke beperking
Eerste collecte: Onderlinge Bijstand en Advies (CGK Kassen)
Tweede collecte: Commissie dienst voor iedereen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

Klik hier voor de liturgie aangepaste dienst 14-04-2024RML

1. Voor de dienst zingen we: Dit is de dag
2. De dienst gaat beginnen, de ouderling heet ons welkom en doet de mededelingen
3. We zingen: Alles is gereed in het Vaderhuis
4. We zijn stil en we horen dat God bij ons is en ons groet
5. De kaars wordt aangestoken
6. We zingen Psalm 84 : 1 en 4 (DNP)
7. De Bijbel wordt overhandigd
8. We bidden of God bij ons wil zijn
9. Schriftlezing : Hebreeën 11 : 8 – 10
10. We zingen: God kent jou vanaf het begin
11. We gaan luisteren naar de muziek- en zanggroep:
– Klap in je handen van blijdschap
– Kijk daar een metselaar
– Maak een vrolijk geluid voor de Heer
12. Preek: “Wij wonen in een tent”
13. We zingen: Nu gaan de bloemen nog dood: 1, 2 en 6
14. We belijden ons geloof door SAMEN en HARDOP de geloofsbelijdenis uit te spreken
15. We zingen: Jezus leeft in eeuwigheid (Opwekking 71)
16. Waar gaan we voor bidden? Je mag het zeggen!
17. We zingen als slotlied: Zegen mij (Opwekking 710)
18. We krijgen Gods zegen mee naar huis
19. Collecte voor de commissie aangepaste diensten via de Scipio-app of bij de uitgang

 

Alles is gereed

 

Dit is de dag

 

Jezus leeft in eeuwigheid

 

Nu gaan de bloemen nog dood

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world