Leg je bezem neer

Leg je bezem neer


Datum: 13 november 2022 - 14:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Dienst met verstandelijk gehandicapten
Eerste collecte: Kerkjeugd en Onderwijs (CGK-kassen)
Tweede collecte: Aangepaste diensten verstandelijk beperkten
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Zingen: Op Toonhoogte 562 (We willen samen vieren)
2. Welkom en mededelingen door de ouderling
3. Zingen: Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)
4. De kaars wordt aangestoken
5. Zingen: Psalm 62: 1 en 4 (DNP)
6. De Bijbel wordt overhandigd
7. Gebed
8. Schriftlezing: Lukas 10: 38-42
9. Zingen: Martha, Martha, leg je bezem neer
10. Het koor zingt 3 liederen
11. Preek met het thema “leg je bezem neer”
12. Zingen: Op Toonhoogte 216 (Welk een vriend is onze Jezus)
13. Geloofsbelijdenis
14. Het koor zingt 2 liederen
15. Collecte
16. Dankgebed. Waar gaan we voor bidden?
17. Zingen: Opwekking 710 (Zegen mij)
18. Zegen

 

Martha, Martha, leg je bezem neer

 

Op Toonhoogte 562 – We willen samen vieren

 

Opwekking 167 – Samen in de naam van Jezus

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world