Op wacht bij je hart


Datum: 12 februari 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: HC zondag 44 - vraag en antwoord 113 & 114
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Evangelisatie (CGK-kassen)
Locatie: De Brug

Categorieën:Uitzending via het YouTube kanaal van De Brug
De samenvatting bij de preek vindt u in deze link: Samenvatting-preek-n.a.v.-HC-zondag-44

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Gezang 328 (LvdK; Here Jezus om Uw woord)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Lied 176a:1,2,12,13 (GK; Gedenk o volk met heilig beven)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Woord voor de kinderen
8. Kinderlied: Op Toonhoogte 523 (Ik zal de Here God liefhebben)
9. Schriftlezing: Spreuken 4:20-27
10. Zingen: Psalm 26:3 (OB)
11. Schriftlezing: Romeinen 7:7-26
12. Zingen: Psalm 26:2 (OB)
13. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 44 (v/a 113 en 114)
14. Zingen: Psalm 26:1 (OB)
15. Verkondiging met als thema: Op wacht bij je hart
                                  1. de bron van het oude leven
                                  2. het begin van het nieuwe leven
16. Zingen: Psalm 73:9,10 (LvdK)
17. Dankgebed en voorbeden
18. Inzameling van gaven
19. Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
20. Geloofsbelijdenis
21. Slotlied: Psalm 27:1,2 (DNP)
22. Zegen

 

Gezang 328 – Here Jezus om Uw woord

 

Op Toonhoogte 523 – Ik zal de Here God liefhebben

 

Psalm 73 vers 9 en 10

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world