Wat moet je met een wonder?


Datum: 11 februari 2024 - 17:00 uur
Predikant: Ds. D.J.T. Hoogenboom, Utrecht-West
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Evangelisatie (CGK Kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededeling namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Weerklank 278 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Psalm 8 : 1, 2 en 3 (DNP)
7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
8. Kindermoment
9. Kinderlied: Weerklank 602 : 1, 2 en 6 (Ik buig nu heel eerbiedig)
10. Schriftlezing: Markus 9 : 14 – 29
11. Zingen: Psalm 61 : 1 en 2 (DNP)
12. Tekstafkondiging: Markus 9 : 24
13. Verkondiging met als thema: Wat moet je met een wonder?
14. Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van de gaven
17. Zingen: Psalm 68 : 10 (OB)
18. Geloofsbelijdenis
19. Slotlied: Weerklank 503 : 1, 2 en 3 (Blijf mij nabij wanneer het duister daalt)
20. Zegen

 

Een toekomst vol van Hoop

 

Psalm 68: 10

 

Blijf mij nabij wanneer het duister daalt

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world