‘God tegelijkertijd vrezen en vertrouwen!’


Datum: 07 april 2024 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J. Breman, Heteren
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Alies voor de vluchteling (Stichting Gave)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededeling namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Gezang 427 : 1 en 2 (LvdK; Beveel gerust uw wegen)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Opwekking 439 (Machtig is de naam van de Heer)
7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
8. Kinderlied: Opwekking kids 170 (U bent die U bent)
9. Schriftlezing: Exodus 14 : 1 – 22 + vs 30 – 31; Psalm 77 : 17 – 21
10. Zingen: Psalm 77 : 5, 6 en 7 (DNP)
11. Tekstafkondiging: Exodus 14 : 31
12. Verkondiging met als thema: ‘God tegelijkertijd vrezen en vertrouwen!’
13. Zingen: Gezang 427 : 4, 6 en 7 (LvdK; Een weg hebt G’allerwegen)
14. Dankgebed en voorbeden
15. Inzameling van de gaven
16. Zingen: Psalm 56 : 5 en 6 (OB)
17. Geloofsbelijdenis
18. Slotlied: Opwekking 439 (Machtig is de naam van de Heer)
19. Zegen

 

Machtig is de naam van de Heer

 

U bent die U bent

 

Beveel gerust Uw wegen

 

Psalm 56

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world