Ik ben God


Datum: 06 november 2022 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J. Oosterbroek, Dronten
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Hart voor Noord
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Opwekking 715 (Wat hou ik van Uw huis)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 108 : 1 en 2 (OB)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Kindermoment/kinderlied: Hanna Lam, B2L3 (Abraham, Abraham)
8. Schriftlezing: Genesis 17
9. Zingen: Gezang 328: 1, 2 en 3 (LvdK; Here Jezus, om Uw Woord)
10. Tekstafkondiging: Genesis 17 : 1
11. Verkondiging met als thema: Ik ben God
12. Zingen: Psalm 86: 4 en 5 (OB)
13. Dankgebed en voorbeden
14. Inzameling van de gaven
15. Zingen: Psalm 5: 3 en 5 (DNP)
16. Geloofsbelijdenis
17. Slotlied : Gezang 416 – (Liedboek 2013; Ga met God en Hij zal met je zijn)
18. Zegen

Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis

 

Gezang 328 – Here Jezus, om Uw woord

 

Gezang 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world