De waarheid in het geding


Datum: 05 februari 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: HC zondag 43
Eerste collecte: Pastoraat in de gezondheidszorg (CGK-kassen)
Tweede collecte: Hulpverleningsprojecten KEN152 Begeleiding Aidspatiënten en CAM020 Watervoorziening
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De samenvatting bij de preek vindt u in deze link: samenvatting preek n.a.v. HC34

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Gezang 285:1,3,4 (LvdK; Geef vrede, Heer)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 12:1,3 (DNP)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Woord voor de kinderen
8. Kinderlied: Op Toonhoogte 529 (Ja is ja)
9. Schriftlezing: Psalm 12
10. Zingen: Lied 176a:1 (Gereformeerd Kerkboek; Gedenk o volk)
11. Schriftlezing: Johannes 8:30-47
12. Zingen: Lied 176a:2 (Gereformeerd Kerkboek)
13. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 43
14. Zingen: Lied 176a:11,13 (Gereformeerd Kerkboek)
15. Verkondiging met als thema: De waarheid in het geding
                             1. de woorden die moorden
                             2. taal die ruimte schept
16. Zingen: Psalm 85:3,4 (LvdK)
17. Dankgebed en voorbeden
18. Inzameling van gaven
19. Zingen: Psalm 141:2,3 (OB)
20. Geloofsbelijdenis
21. Slotlied: Opwekking 59 (Mogen de woorden van mijn mond)
22. Zegen

 

Gezang 285 – Geef vrede, Heer

 

Op Toonhoogte 529 – Ja is ja

 

Opwekking 59 – Mogen de woorden van mijn mond

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world